Podujatia 2015

Podujatia 2015

Náš rok 2015

1. oslávili sme 25. výročie založenia Ústavu
2. počas Noci výskumníkov 25.9. sme diskutovali o tom, ako vznikajúpredsudky a stereotypy
3. v rámci Hyde Parku na Hlavnom námestí sme 25. 9. rozprávali o význame sociálnych a humanitných vied pre spoločnosť
4. v novembri sme spoluorganizovali konferenciu   Sexuality IX. v Brne
5. spoluorganizovali sme konferenciu o nových technológiách a vylepšovaní človeka v rámci projektu APVV NBICET:https://www.sav.sk/index.php…
6. v rámci projektu H2020 CIMULACT sme zrealizovali deliberačné fórum o budúcnosti vedy: http://www.sav.sk/index.php…
7. Magde Petrjánošovej a spoluautorkám vyšla dlhoočakávaná kniha o Čechoch a ich susedoch: http://www.academia.cz/cesi-a-jejich-sousede.html
8. po 25 rokoch sa s nami rozlúčila kolegyňa Jana Plichtová, a to prednáškou o infrahumanizácii a inkluzívnom občianstve:https://www.dropbox.com/…/cud1u4…/AACWDKAsqiUDLvVjSPCLywE0a…)
9. doktorandské štúdium ukončili naši prví interní doktorandi: Zuzana Laluhová, Estera Kövérová a Jožko Benyak: http://www.kvsbk.sav.sk/?page_id=550
10. počas roka sme riešili 1 projekt v rámci Horizontu 2020, 1 projekt v rámci 7th FP, 2 projekty APVV, 5 projektov Vega

Mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu   prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD.   do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

V roku 25. výročia existencie Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV si Vás dovoľujeme pozvať na mimoriadne vedecké podujatie venované prínosu prof. PhDr. Jany Plichtovej,PhD. do sociálnej psychológie, vedy a spoločnosti

7. 12. 2015 (pondelok), 10.00-12.00.

Zasadačka Pavilónu spoločenských vied SAV, Patrónka (Dúbravská cesta 9)

Program:

Laudatio

Jana Plichtová: Rovnocenní a empatickí občania – je táto politická idea realizovateľná z hľadiska sociálnej psychológie?Vo svojej prednáške Jana Plichtová bude realizovateľnosť tejto idey konfrontovať najmä s poznatkami z oblasti sociálnej kognície, infra-humanizácie, dehumanizácie a morálneho aktérstva.

Prednáška sa realizuje vrámci projektu APVV 14/0531

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

NOC VÝSKUMNÍKOV – 25.09.2015

Tohtoročnú Noc výskumníkov už máme za sebou. Náš Ústav sa po prvýkrát  odprezentoval verejnosti pomocou vlastného stánku s aktivitami v priestoroch V-klubu.

Počas celého dňa sme privítali množstvo detí, mladých ľudí a ich rodičov, ktorí si  na vlastnej koži odskúšali  ako nás naše stereotypy a predsudky môžu zvádzať  k „typickým“, často nesprávnym vyhodnoteniam. Účastníci mali za úlohu hádať načo slúžia rôzne predmety z iných kultúr, rómske hádanky alebo tipovali životné pozadie ľudí z plagátov. Ďalej si mohli prečítať akým chybám by sa mali vyvarovať žurnalisti, ktorí píšu o menšinách v médiách.

Celý doobedňajší blok bol orientovaný na pedagogické aktivity, ktoré pripravili naši  kolegovia z  Centra pedagogického výskumu, ktoré sa vo významnej miere podieľalo na vzniku nového štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a tešíme sa na ďalší ročník.

Noc vyskumnikov fotka

Načo sú nám spoločenské vedy?

Pri príležitosti 25 rokov svojho pôsobenia  a v deň pripomínajúci význam vedy pre spoločnosť – Noci výskumníkov – zorganizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 25. 9. 2015 15.00 hod. verejný improvizovaný „Hyde Park“ na Hlavnom námestí v Bratislave. Osobnosti slovenskej vedeckej, kultúrnej a spoločenskej scény odprezentovali verejnosti priamo na ulici svoj pohľad na význam spoločenských vied pre spoločnosť, a to v podobe krátkych osobných príhovorov. Podujatie chcelo poukázať na zložitú aktuálnu situáciu  sociálnych vied, kedy je ich rola v rámci spoločnosti často podceňovaná.
Rečníci, ktorí vystúpili:
–          Zuzana Kronerová – herečka a pedagogička. Príhovor Zuzana Kronerová
–          František Guldan – výtvarník a hlas spoločenského svedomia Príhovor František Guldan
–          Fedor Gömöry – vedec roka 2014 Príhovor_Fedor Gömöry
–          Zora Bútorová – sociologička Príhovor_Zora Bútorová
–          Andrej Bán – reportér, fotograf a zakladateľ Človeka v ohrození Príhovor Andrej Bán
– Gabriel Bianchi – riaditeľ ÚVSK SAV.  Príhovor_Gabriel Bianchi
Tomáš Profant politológ Príhovor Tomáš Profant
Zuzana Kronerova_Hyde park
Viac fotiek z podujatia nájdete na našej FB stránke. 
 ÚVSK SAV s primeranou mierou zodpovednosti uchopuje analyticky v spoločenských, politických a kultúrnych kontextoch aktuálne problémy a výzvy ako sú reforma školstva, rodová rovnosť, intímne občianstvo, občianska participácia a demokracia, zodpovednosť v životnom prostredí a ďalšie.
Ústav doposiaľ vyprodukoval  viac ako 500 vedeckých štúdií a 50 vedeckých monografií.