Podujatia 2014

Podujatia 2014

XIII. Česko slovenská konferencia “Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku” s podtitulom  „Tužka a papír, anebo počítač?“

Miesto a čas konania: 
České Budějovice, ČR, 20.-21. 1. 2014
Konferencu organizujú:
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Občanské sdružení Adam Česká republika ve spolupráci  s partnerskými organizáciami
Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Klinika adiktologie 1.LF a VFN UK v Praze

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Bratislava

Anotácia konferencie: 

Tématem  konference bude průnik technických, matematických a jiných prostředků do kvalitativního výzkumu ve vědách o člověku. Jaké prostředky či metody používáte? Jak se Vám osvědčily? Nebo se neosvědčily? Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, co bezprostředně vidíte či co vám respondent říká, a mezi tím, co je pak nahrané v diktafonu nebo natočené na kameru? Jsou jiné výsledky z „papírové“ analýzy a jiné, když se použije technika, nebo nejsou? Jak funguje rozhraní? Je například interpretace obrázku z ultrazvuku výzkumem kvalitativním nebo kvantitativním?

Vědy o člověku zahrnují mnoho oblastí – od filozofie, psychologie, sociologie, antropologie, … až po filologii, ošetřovatelství či medicínu. Každá z těchto oblastí používá své technické a matematické prostředky a každá z těchto oblastí je zároveň prostorem pro kvalitativní výzkum. Vítáme proto odborníky ze všech věd o člověku, kteří se přijdou podělit o své zkušenosti, názory, nadšení i zklamání z průniku „tvrdých“ a „měkkých“ metod.

Web konferencie:
Sexuality VIII
Miesto a čas konania:
Olomouc, ČR, 9. 10 – 11. 10. 2014