Podujatia 2008

Podujatia 2008

Fotodokumentácia z konferencie “Kvalitatívny výskum vo vedách o človeku – Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore” 21.-22. január 2008

qak2008Organizátori konferencie a hostia: Radomír Masaryk, PdF UK (organizátor), Viera Bačová, ÚEP SAV, Barbara Lášticová, KVSBK SAV (organizátorka), prof. Wendy Stainton Rogers, The Open University UK, prof. Jana Plichtová, KVSBK SAV, prof. Ivana Marková, University of Stirling, UK, Magda Petrjánošová, FiF UK (organizátorka), doc. Michal Miovský, 1. LF UK Praha (organizátor minulých ročníkov).

Podrobnosti na: http://www.diskurz.sk/konferencia/

(Foto: Gabriel Bianchi)