Podujatia 2009

Podujatia 2009

Literárna kaviareň KVSBK SAV

Kedy: 5.11.2009

Kde: Ex Cafe, Prepoštská 4, Bratislava

Viac informácií: http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2941


Medzinárodná vedecká konferencia

Sexuality III.

Kedy: 5.- 6. 10. 2009

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra


Jesenná škola občianskej participácie (30. 9. – 3. 10. 2009)

V dňoch 30. septembra – 3. októbra 2009 sa v Modre – Harmónii uskutoční Jesenná škola občianskej participácie pre študentov a študentky vysokých škôl (i postgraduálneho a doktorandského štúdia) najmä tých študujúcich odbory ako právo, žurnalistika, verejná správa, politológia, sociológia, psychológia, pedagogika (občianska náuka) či sociálna práca.

Školu organizuje združenie Občan a demokracia v spolupráci s ďalšími partnermi z Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie – najmä PDCS, IVO a Kabinetom výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV.


Tlačová beseda

Tlačová beseda Centra excelentnosti SAV pre výskum a rozvoj občianstva a participácie k zisteniam z výskumu “Občianstvo a participácia na Slovensku”, štvrtok 26. marca 2009 o 10.00 h