Podujatia 2012

Podujatia 2012

11. česko-slovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku „Diverzita v spoločenských vedách“

Kedy a kde: 23. – 24. januára 2012 – Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Mlynské luhy 4, Bratislava

Správa z konferencie

Webová stránka z konferencie s aktuálnymi informáciami (ako písať príspevok do zborníka, hodnotenie konferencie, zborník z minulého roka, atď.)