Kontakt

Kontakt

Centrum pedagogického výskumu Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Tel./Fax: (+421) (2) 54 77 56 83, 54 77 34 42

Vedúca: doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

E-mail: Zapotocna@savba.sk