DOZORNÁ RADA

DOZORNÁ RADA

Dozornú radu Ústavu výskumu socialnej komunikácie SAV, v.v.i. tvoria nasledovní členovia a členky: Mgr. Róbert Karul, PhD. (člen za P-SAV), Mgr. Richard Ďurana, PhD. (externý člen), Ing. Iveta Školkayová (členka)

___________________________________________

Zasadnutie Dozornej rady ÚVSK SAV v. v. i. per rollam č. 1 zo dňa  20. 7. 2018