Knižnica

Knižnica

Kontakt: Mgr. Z. Dobrucká
Tel.: 5477 5683, 5477 3442
E-mail:
kvsbk@savba.sk

Knižnica obsahuje: 1744 knižných titulov a 25 časopisov.

Zahraničné časopisy:
Archives of Sexual Behavior, 2013 – aktuálne
Behavioral and Brain Sciences 2005 – 2012 (z prostriedkov ÚK SAV)
Brain and Language 1992 – 1995
Citizenship Studies 2005 – (prostriedkov ÚK SAV)
Československá psychologie 1957 – 1989, 1993 – aktuálne
Environmental Values 1996 – 2003
European Journal of Social Psychology 2005 – aktuálne
European Review of Social Psychology 2005 – aktuálne
Human Communication research 2004 – 2005 (z prostriedkov ÚK SAV)
Journal of Adolescent and Adult Literacy 1999 – 2001
Journal of Cognition and Culture 2005 – aktuálne (z prostriedkov ÚK SAV)
Journal of Cross-Cultural Psychology 1996 – 2004
Political Psychology 2004 – aktuálne
Reading and Writing 1992 – 1997
Scandinavian Journal of Psychology 1990 – aktuálne
Science Communication 2004 – 2009 (z prostriedkov ÚK SAV)
Social Psychology Quarterly 1992 – 1996

Domáce časopisy:
Efeta 2011 – aktuálne
Filozofia 1994 – aktuálne
Human Affairs 1991 – 2006 (od r. 2007 vychádza v elektronickej verzii)
Organon F 1995 – 2011 (vychádza v el. verzii)
Pedagogická revue 2002 – 2008
Psychológia a patopsychológia dieťaťa 1976 – 2010, 2012 – aktuálne
Sociológia 1996 – aktuálne
Studia psychologica 1970 – 1975, 1988 – aktuálne