Knižnica

Knižnica

Kontakt: A. Hudecová Tel.: 5477 5683, 5477 3442 E-mail:

kvsbk@savba.sk

Knižnica obsahuje: 1744 knižných titulov a 25 časopisov.

Zahraničné časopisy:

Archives of Sexual Behavior, 2013 –

Behavioral and Brain Sciences 2005 – 2012 (z prostriedkov ÚK SAV)

Brain and Language 1992 – 1995

Citizenship Studies 2005 – (prostriedkov ÚK SAV)

Československá psychologie 1957 – 1989, 1993 –

Environmental Values 1996 – 2003

European Journal of Social Psychology 2005 –

European Review of Social Psychology 2005 –

Human Communication research 2004 – 2005 (z prostriedkov ÚK SAV)

Journal of Adolescent and Adult Literacy 1999 – 2001

Journal of Cognition and Culture 2005 – (z prostriedkov ÚK SAV)

Journal of Cross-Cultural Psychology 1996 – 2004

Political Psychology 2004 –

Reading and Writing 1992 – 1997

Scandinavian Journal of Psychology 1990 –

Science Communication 2004 – 2009 (z prostriedkov ÚK SAV)

Social Psychology Quarterly 1992 – 1996

Domáce časopisy:

Efeta 2011 –

Filozofia 1994 –

Human Affairs 1991 – 2006 (od r. 2007 vychádza v elektronickej verzii)

Organon F 1995 – 2011 (vychádza v el. verzii)

Pedagogická revue 2002 – 2008

Psychológia a patopsychológia dieťaťa 1976 – 2010, 2012 –

Sociológia 1996 –

Studia psychologica 1970 – 1975, 1988 –