Kontakt

Kontakt

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied,
verejná výskumá inštitúcia

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: 02 / 5477 5683
02 / 5477 3442
E-mail: kvsbk(at)savba.sk
www.kvsbk.sav.sk