Kontakt

Kontakt

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: 02 / 5477 5683
02 / 5477 3442
E-mail: kvsbk(at)savba.sk

IČO: 00679917
DIČ: 2021346085
www.kvsbk.sav.sk