Volby do Správnej rady ÚVSK SAV, v.v.i. na funkčné obdobie 10. 7. 2018 – 9. 7. 2023

Volby do Správnej rady ÚVSK SAV, v.v.i. na funkčné obdobie 10. 7. 2018 – 9. 7. 2023

Oznámenie o konaní voľby členov správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie /zverejnené 9. júna 2018/

Download (DOC, 61KB)

Prihlásení kandidáti Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i. do volieb do Správnej rady (funkčné obdobie 2018 – 2023) a ich predstavy o ich pôsobení v správnej rade.

Download (PDF, 963KB)

Download (PDF, 86KB)

Download (PDF, 68KB)

Download (PDF, 54KB)

Zoznam oprávnených voličov Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i. do volieb do Správnej rady (funkčné obdobie 2018 – 2023) konaných dňa 10.07.2018

 1. Bianchi Gabriel, doc. PhDr., CSc.
 2. Dobrucká Zuzana, Mgr.
 3. Fúsková Jana, Mgr., PhD.      
 4. Hargašová Lucia, Mgr., PhD.
 5. Jariabková Katarína, PhDr., PhD.
 6. Kaščák Ondrej,  prof. PaedDr., PhD.
 7. Kundrata Ivan, Ing.
 8. Lášticová Barbara, Mgr., PhD.
 9. Lukšík Ivan, prof. PhDr. CSc.
 10. Petrjánošová Magda, Mgr., PhD.  
 11. Popper Miroslav, doc. Mgr., CSc .
 12. Pupala Branislav, prof. PhDr., CSc.
 13. Urban Kamila, Mgr., PhD.
 14. Višňovský Emil, prof. PhDr., CSc.
 15. Zápotočná Oľga,  prof. PhDr., CSc.

Zápisnica z voľby členov správnej rady Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v. i. (na funkčné obdobie 2018 – 2023) zo dňa 10.7. 2018

Download (PDF, 83KB)