Vedecká rada (dokumenty)

Vedecká rada (dokumenty)

Vedecká rada

Vedecká rada: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (predseda)
Interní členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.; prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc
Externí členovia: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.; Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je od 21. marca 2016 do 20. marca 2020.

Vedecká rada ÚVSK SAV výkonáva sučasne funkciu etickej komisie ÚVSK SAV.