Zápisnica z rokovania Vedeckej rady ÚVSK SAV v. v. i. per rollam k návrhu vnútorných predpisov ÚVSK SAV v. v. i., schválených Správnou radou ÚVSK SAV zo dňa 20. 7. 2018

Zápisnica z rokovania Vedeckej rady ÚVSK SAV v. v. i. per rollam k návrhu vnútorných predpisov ÚVSK SAV v. v. i., schválených Správnou radou ÚVSK SAV zo dňa 20. 7. 2018

Download (PDF, 38KB)

Plné znenie Vnútorných predpisov ÚVSK SAV, v. v. i. je dostupné online tu.

Pracovné materiály, predložené na rokovanie vedeckej rady sú dostupné na stiahnutie po kliknutí sem.