Vedenie

Vedenie

Riaditeľ: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká

Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Vedecká rada: Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (predsedníčka)
Interní členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc.; prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.; doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc
Externí členovia: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.; Mgr. Pavol Baboš, PhD.

______________

História a poslanie pracoviska
Partnerské pracoviská
Knižnica
Pedagogická činnosť
Výročné správy
Akreditácia