Vedenie

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zástupca riaditeľky: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká

Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Vedecká rada: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (predseda); Mgr. Pavol Baboš, PhD. (externý člen); doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.(externý člen); prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. (interný člen); prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc (interná členka)

______________

História a poslanie pracoviska
Partnerské pracoviská
Knižnica
Pedagogická činnosť