Vedenie

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zástupca riaditeľky: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká

Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD.

Vedecká rada: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc. (predseda); doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. (externá členka); doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.(externý člen); Mgr. Kamila Urban, PhD. (interná členka); prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc (interná členka)

Vedecká rada ÚVSK SAV výkonáva sučasne funkciu etickej komisie ÚVSK SAV. 

Medzinárodný poradný zbor
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, Česká republika
doc. Anna Kende, PhD., Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko
Prof. Paul Stenner, The Open University, Veľká Británia

______________

História a poslanie pracoviska
Partnerské pracoviská
Knižnica
Pedagogická činnosť