Vnútorné predpisy ÚVSK SAV v. v. i.

Vnútorné predpisy ÚVSK SAV v. v. i.

Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 160KB)

Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 162KB)

Pravidlá tvorby rozpočtu ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 118KB)

Štatút ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 134KB)

Pracovný poriadok ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 269KB)

Organizačný poriadok ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 193KB)

Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov ÚVSK SAV, v. v. i.

Download (PDF, 207KB)

Comments are closed.